Biodiverzita

variabilita všetkých žijúcich organizmov a všetkých ekosystémov a ekologických komplexov, ktorých súčasťou sú organizmy


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax