Bioindikácia

interpretovateľné značenie kvality prostredia spočívajúce vo výskyte, prípadne neprítomnosti druhu alebo spoločenstva


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax