Biologické zdroje

zahŕňajú genetické zdroje, organizmy alebo ich časti, populácie alebo akúkoľvek inú biotickú zložku ekosystémov so skutočným alebo potenciálnym využitím alebo hodnotou pre ľudstvo


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax