Biomasa

všetky organizmy prítomné v ekosystéme v okamihu pozorovania


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax