Biomonitoring

monitoring, ktorý využíva živé organizmy a princípy bioindikácie


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax