Biosféra

obal Zeme, v ktorom žijú organizmy. Zahŕňa súvislú vrstvu hydrosféry, atmosféry a vrchnej časti litosféry


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax