Biota

živá zložka určitého územia alebo jeho rozlične veľkej časti


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax