Biotický

vzťahujúci sa na živé organizmy


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax