Bonská konvencia

dohovor na ochranu sťahovavých druhov voľne žijúcich zvierat


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax