Červené knihy

reprezentatívne knižné publikácie, v ktorých sa opisujú vzácne /najmä endemické/ a ohrozené druhy rastlín a živočíchov určitého územia.


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax