Degradácia ŽP

zhoršovanie kvality ŽP kontamináciou, nepriaznivými procesmi atď.


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax