Demekológia

špeciálna časť ekológie, ktorá sa zaoberá štúdiom populácií, vzťahmi v nich a ich vzťahmi k prostrediu


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax