Demografia

štúdium ľudskej populácie a jej vývoja


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax