Denitrifikácia

uvoľňovanie dusíka z dusičnanov v pôde činnosťou baktérií


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax