Diagnóza krajiny

zistenie celkového kvalitatívneho stavu zložiek krajiny, jeho poznanie umožní realizovať návrhy adekvátnych opatrení na zlepšenie


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax