Diverzita

vlastnosť systému prejavujúca sa v počte a v priestorovom rozmiestnení prvkov, z ktorých sa systém skladá


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax