Domestikácia

proces zdomácňovania voľne žijúcich zvierat


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax