Domestikovaný druh

druh, ktorého proces vývoja ovplyvnil človek za účelom uspokojiť svoje potreby


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax