Dominancia

prevládnutie jedného druhu v spoločenstve


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax