Druh

taxonomická jednotka organizmov so spoločným pôvodom


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax