Edafón

súbor všetkých živých organizmov, ktoré sa nachádzajú v pôde


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax