Ekológ

vedec, ktorý sa zaoberá ekológiou


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax