Ekologické myslenie

základný predpoklad správneho postoja k životnému prostrediu a k starostlivosti oň


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax