Ekosystém

dynamický komplex spoločenstiev rastlín, živočíchov a mikroorganizmov a ich neživého prostredia, ktorý pôsobí vzájomne ako funkčná jednotka


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax