Environmentalista

človek, ktorý skúma životné prostredie človeka


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax