Environmentalistika

náuka o životnom prostredí človeka alebo technológia životného prostredia


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax