Environmentálna etika

zásady pre činnosť človeka a jeho postoje k životnému prostrediu založené na ľudskej zodpovednosti za zachovanie podmienok života na Zemi


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax