Environmentálna výučba

zámerné environmentálne pôsobenie učiteľa na žiaka, výučba s aplikáciou environmentálnej problematiky do jednotlivých výučbových predmetov na všetkých stupňoch škôl


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax