Etológia

časť biológie, ktorá sa zaoberá štúdiom správania sa živých organizmov


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax