Eutrofizácia

proces, keď sa do vodnej nádrže prirodzeným spôsobom alebo umelo dostávajú anorganické soli, ktoré podporujú rast rias a usmrcujú iné organizmy


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax