Evolúcia

dedičné zmeny organizmov, ktoré prebiehajú mnoho generácií


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax