Exhaláty

plyny, pary, drobné častice prachu, popola, sadzí, dymu unikajúce do ovzdušia, škodliviny v ovzduší zložené z emisií a imisií. Rozlišujeme priemyselné a dopravné exhaláty


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax