FAO

organizácia pre poľnohospodárstvo a výživu v rámci OSN


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax