Fauna

súhrn živočíchov na určitom geograficky vyčlenenom území


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax