Flóra

súpis taxónov rastlín, ktoré sa vyskytujú na určitom území


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax