Freóny

(chlóroflórokarbonáty) zlúčeniny, ktoré v ovzduší rozkladajú ozón. Prispieva sa tak k vzniku ozónových dier. Freóny pochádzajú zo sprejov, chladiacich zariadení a vznikajú pri výrobe plastov 


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax