Fytocenológia

náuka o rastlinných spoločenstvách


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax