Genofond

genetický materiál so skutočnou alebo potenciálnou hodnotou


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax