Genotyp

súbor indivíduí s charakteristickými genetickými vlastnosťami pre populáciu alebo druh


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax