Geobiocenóza

časť zemského povrchu, na ktorom biocenóza a jej zodpovedajúci klimatop a edafotop vytvárajú súvislý prírodný komplex


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax