Geobotanika

časť biológie, náuka o kvetene a vegetácii a ich vzťahu k okolitému svetu


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax