Geocentrizmus

preceňovanie významu geografie pri riešení problémov životného prostredia človeka prostredníctvom geoekológie, prípadne krajinnej ekológie


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax