Geoekológia

súhrnné označenie pre ekosystemológiu a komplexnú fyzickú geografiu, teda ekológia krajiny


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax