Geotop

najmenší homogénny, fyzickogeografický, priestorový taxón krajiny, ktorý je jednotný z hľadiska abiotických a biotických prvkov


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax