GIS

systémy špecifického spôsobu zberu, ukladania a užívania dát o prírodných a socioekonomických systémoch v počítačovom prostredí


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax