Herbivor

bylinožravec, živočích, ktorý požiera rastliny.


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax