Hibernácia

prezimovanie, spomalenie metabolizmu, redukcia aktivity a využívanie telesných zásob na prežitie zimy.


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax