Homeostáza krajiny

stav krajinného systému, pri ktorom vzájomné vzťahy a väzby jeho prvkov udržiavajú autoregulačné procesy v kvázistatickej stabilite


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax