Humidita

vlhkosť podnebia, charakteristická vyššími zrážkami, ako je celkový výpar.


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax