Humídny

vlhký, vzťahujúci sa na územie alebo klímu, kde zrážky prevládajú nad výparom.


» Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax